Swot Analizi Nedir?

Swot Analizi Nedir?

SWOT kelimesi bütünü oluşturan anlamı itibariyle oldukça iddaalı bir kelimedir. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) Peki Swot Analizi nedir? Swot analizi, yürütülen bir projede veya bir ticari faaliyette gelişebilecek olumlu ya da olumsuz bütün verilerin hesaplanmasıdır. Ticari stratejinin sürecinin ve durumunun hesaplanması, girişimde veya projede irtibata geçilebilecek şahısların güçlü ya da zayıf yönlerinin değerlendirilmesi, ayrıca iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve olumsuzlukları saptamak Swot Analistlerinin işidir diyebiliriz.

Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. Bu yöntem 1960’larda Harvard Üniversitesi’nin profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir. Bu analiz tekniği firmaların elini güçlendirmektedir. Çevresel faktörlerin sistematik analizi, sektörde meydana gelebilecek fırsatları okuma ve sektörün diğer firmalarının atılımlarına anında yeni stratejiler geliştirmek ve sürekli değişen tüketici tercihlerine cevap vermek Swot analiziyle mümkündür.

Swot analizi neticesinde işletme olumlu bir takım kazançlar sağlayabilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz. Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz. Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürebiliriz.

Swot analizine bağlı olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel işlevleri bakımından, bir nesnenin bulunduğu ya da bir olayın meydana geldiği bir konumu çeşitli yapılardaki birleştirilmiş, referanslanmış, sıralanmış ve analiz edilmiş bilgi ile birleştirmede kullanılan bir araç olarak tanımlanabilir. Bu araçta gerçeklik, her anlamlı verinin ya da ilgili olayın doğrudan ya da dolaylı olarak konumsal bir bileşene sahip olduğu haritalar ile ifade edilir.

CBS, konum tabanlı bilginin planlanmış bir sistematik içerisinde toplanmasına, sürdürülmesine, yönetilmesine ve bu bilginin otomatik olarak işlenmesine olanak tanır. Toplumsal anlamda ele alındığında CBS, ticarette daha fazla verimi, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarında gelişimi, müşteri memnuniyetinin artmasını, yönetime daha fazla sivil katılımın sağlanmasını, ve genel anlamda kamusal ve özel kararların sonuçlarının geliştirilmesini güvence altına alan bir problem çözme yöntemidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir