Maliyet Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Maliyet Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun yeterliliği ve mali açıdan gelişmesinin ne derece yeterli olduğunu belirler. Mali tabloları iyi okumak, ortaya çıkan değişkenleri iyi saptamak ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Belirli zaman diliminde ortaya çıkan neticelerin işletmenin mali performansına etkisi incelenmeli ve gerektiğinde belirlenen standart ve sektör ortalaması ile mukayese edilerek yorumlanması mali analiz yöntemleri içinde önemli olan noktalardır.

Maliyet analizi işletmenin bulunduğu nokta ile gelecekte hedeflediği  nokta arasında hemen hemen bir köprü görevi görür. Çünkü iyi yönetilen bir maliyet, işletmeye kar, itibar ve kalite olarak dönecektir.

Mali analiz yöntemleri saptanırken, analizden beklenen netice ve analizi gerçekleştirecek olanın işletme ile bağı dikkate alınmalıdır. Analiz tekniklerine bakacak olursak; mal analiz çalışmasının kapsadığı dönemler dikkate alınmalıdır. İşletmenin geniş kapsamlı analizinden önce minimum değişkenler göz önüne alınır . Bu bağlamda önce işletmenin sadece bir döneme ait maliyet analizi hesaplanır. Bir dönemlik hesaplamalardan sonra işletmenin süre gelen mali tabloları ortaya konulur, geniş çaplı tablolar çıkarılır.

Analizin en önemli unsuru olan mali tabloların, muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olması da önemlidir. Mali analiz sonuçlarını değerlendirirken, temel mali tabloların enflasyondan ve düzenleyen kişinin yorum ve kararlarından etkilendiği unutulmamalıdır. Mali tabloların işletmenin son durumunu göstermediği akılda tutulmalıdır.

Maliyet analizi Tenikleri

Yatay Dinamik Analiz : Bu teknikte esas olan işletmenin maliyet kalemlerinin geçmişten bugüne kadar hesaplamalarının yapılarak hedeflemenin sınırları belirlenir. Dönemsel karşılaştırmalar yoluyla hangi dönemin işletme açısından olumlu olduğu belirlenir.

Trend Analizi: Belirli bir dönem baz alınarak yapılan bu incelemeyle işletmenin uzun soluklu faaliyetleri gözlemlenir. Kapsamlı bir çalışmayı gerektirir; ama işletmenin de sınırları belgelenir.

Dikey yüzde analizi: Bu analiz yönteminde, bilanço toplamı 100 kabul edilir. Kalemlerin her birinin toplama olan oranı hesaplanarak, benzer işletmelerin bilançolarıyla karşılaştırma yapılır. Bu analizde yüzdeler, geçmiş dönem verileriyle, gelecek için planlanan verilerle veyahut rakip işletmelerin verileriyle karşılaştırılabilir.

Oran Analizi: Maliyet analiz yöntemleri içinde en sık kullanılanıdır. Mali tablo içinde yer alan kalemler arasındaki ilişki tespit edilir. İşletmenin bir veya birbirini takip eden hesap dönemlerine ait bilanço ve gelir tablosunda, ilgili kalemlerin ilşkilerinin rasyo analizi yapılır. Bu yöntem işletmenin verimini ikili karşılaştırma usulüyle arttırır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir