Konut Kredisi Alırken Eşlerin Rızası Olmak Zorunda mı?

Evi olmayan her evli çiftin en büyük hayali başını sokacak bir ev sahibi olmaktır. Son yıllarda ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesi ve konut üretiminin hızlanması, buna paralel olarak konut kredilerinde yaşanan faiz indirimleri ve vade uzunluğu sayesinde, çiftler bu hayallerine daha kolay ulaşabilmektedir. Ancak ilk etapta güzel bir hayal olarak başlayan bu macera; hesap kitap yapmadan amatörce girilen borçlar yüzünden kabusa dönüşmektedir. Daha iyi açıklamak için bir örnek vermek gerekirse; ev sahibi olma hayalleri kurulurken bir anlık bir hevesle ödenemeyecek miktarda borçlara atılan imzalar sonucu; maalesef yuvalar dağılabilmektedir.

Kanun koyucu bu husustaki karışıklığı gidermek için ve yine eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını daha iyi anlamaları ve yerine getirebilmeleri amacıyla Türk Medeni Kanunu ‘nda değişikliğe gitmiştir. 2002 yılında yürürlüğe giren kanun ile birlikte ekonomik olarak bazı kararların alınmasında eşlerin de muvafakatı şartı getirilmiştir. Bunlara örnek olarak; herhangi bir borca kefil olacakken, eşlerin birlikte oturduğu konut ile ilgili olarak tasarrufta bulunacakken muhakkak eşlerin muvafakati gerekmektedir. Örnekler arasında konut ile ilgili herhangi bir tasarruf dedik; peki konut kredisi alırken eşlerin rızası olmak zorunda mı, bu kanunda belirtilen kapsama girer mi ? Evet, aynen öyle… Eşlerden birisi konut almaya karar verip, herhangi bir bankaya konut kredisi almak için başvurduğunda eşi tarafından verilen bir muvafakatname istenecektir. Burada amaç konut kredisi verilirken konut üzerine konacak ipotek işleminde yaşanacak pürüzlerin önüne geçmektir. Çünkü kanun önünde konut aile konutu olarak değerlendirilmektedir. Eşlerin her ikisinin de hakkı vardır. Bu nedenle kredi ve ipotek altına alınmasının sadece krediyi alan eş tarafından imzalanması yeterli olmaz, diğer eşin de bu duruma muvafakat göstermesi gerekmektedir. Eşinizden alacağınız muvafakat olmadan konut kredisi alamazsınız.

Ayrıca kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte; herhangi bir kişiye kefil olabilmeniz için yine eşinizin muvafakatı gerekmektedir. Ancak eşler kanunen boşanmışsa ya da kanunda belirtilen hallere göre ayrı yaşama hakkı doğmuşsa; bu koşullarda eşlerin muvafakatı aranmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir