Gelir vergisi beyanında son haftaya girildi

Zira beyan edilmeyen gelirler için zamanaşımı süresi beş yıl ve Maliye yıllar sonra beyan edilmeyen geliri tespit ettiğinde vergiyi, bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte istiyor.
Beyan edilmeyen gelirin tespiti de artık eskisi gibi zor değil. Maliye, beyan edilmesi gereken geliri çeşitli kaynaklardan kolayca tespit edebiliyor. Bu nedenle riske girmeye gerek yok…
2014 yılında çeşitli kaynaklardan elde ettiğiniz gelirleri tekrar gözden geçirip, gerekiyorsa beyannamenizi vermenizde yarar var. Hangi gelirlerin beyan edilmesi gerekiyor?

GAYRİMENKUL GELİRLERİ

-3 bin 300 liralık istisna tutarını aşması halinde konut kira gelirleri,
-27 bin lirayı aşması halinde stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira gelirleri,
-Hem konut hem de işyeri kira geliri elde edilmiş olması ve 3 bin 300 lirayı aşan konut kira geliri ile işyeri kira geliri toplamının 27 bin lirayı aşması halinde, konut kira geliri ile 27 bin lirayı aşmayan işyeri kira gelirleri,
-1.400 lirayı aşması halinde stopaja (vergi kesintisine) tabi olmayan işyeri kira gelirleri,
-Eş, çocuk, ana, baba, kardeş ya da başkalarına bedelsiz olarak tahsis edilen işyerlerinin emsal kira bedeli tutarındaki işyeri kira gelirleri,
-Eş, çocuk, ana, baba, kardeş, büyükanne ve büyükbaba dışındaki kişilere bedelsiz olarak tahsis edilen konutların emsal kira bedeli tutarındaki konut kira gelirleri,
-9 bin 700 lirayı aşması halinde, iktisap (edinme) tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılan gayrimenkulün satışından elde edilen değer artış kazançları.

DEVLET TAHVİLİ VE EUROBOND GELİRLERİ

-21 bin lirayı aşması halinde 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvillerinden elde edilen alım satım kazançları,
-27 bin lirayı aşması halinde 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen dövize, altına veya başka bir değere endeksli Devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri,
-21 bin lirayı aşması halinde 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondlardan elde edilen alım satım kazançları,
-Tutarı ne olursa olsun, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen eurobondların alım satım kazançları,
-İhraç tarihine bağlı olmaksızın, 27 bin lirayı aşması halinde eurobond faiz gelirleri.

ORTAKLIK PAYI VE HİSSE SATIŞLARI

-9 bin 700 lirayı aşması halinde hisse senedi ve ilmühaber bastırılmamış anonim şirket hissesi satış kazançları ile limited şirket ortaklık payı satış kazançları,
-Tutarı ne olursa olsun, iki yıldan az süreyle elde tutulmuş olan hisse senedi veya ilmühabere bağlı, borsada işlem görmeyen anonim şirket hissesi satış kazançları.

TEMETTÜ VE KÂR PAYLARI

-Stopaj (vergi kesintisi) öncesi tutarı 54 bin lirayı aşması halinde anonim şirket temettü gelirleri ile limited şirket kâr payı gelirleri.

ÜCRET GELİRLERİ

-Birden fazla işverenden ücret alanların, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin 27 bin lirayı aşması halinde, ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı,
-Tutarı ne olursa olsun stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmamış olan ücret gelirleri,
-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellef işverenlerin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödemiş oldukları ücretler hariç olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve stopaj yoluyla vergilendirilmemiş olan ücretler,
-Yabancı ülkelerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarında çalışan ve karşılıklılık anlaşması bulunmadığı için ücret istisnasından yararlanamayan Türk uyruklu çalışanların ücretleri.

DİĞER GELİRLER

1.400 lirayı aşması halinde;
-Off-shore ve yabancı ülke bankalarındaki hesaplardan elde edilen faiz gelirleri,
-Alacak faizi gelirleri,
-Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratları,
Tutarına ve vergi kesintisine tabi tutulmuş olup olmadığına bakılmaksızın yurtdışından elde edilen tüm gelirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir